[Linux] hoge/hoge を hoge にリネームする方法

これ、Linux初心者は意外とできなかったりします。
$ mv hoge/hoge hoge
mv: `/home/dqneo/hoge/hoge' と `/home/dqneo/hoge/hoge' は同じファイルです
当然ながら一発では移動できません。

対処方法

一度 "_hoge" にリネームする。
mv hoge _hoge
mv _hoge/hoge hoge
rmdir _hoge
ワンライナーでやるなら、&&でつなげて
mv hoge _hoge && mv _hoge/hoge hoge && rmdir _hoge
またはこう書いても同じことです。
mv hoge/hoge _hoge && rmdir hoge && mv _hoge hoge
カテゴリ: